Menu
Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2015 JoomlaWorks Ltd.

Om aig!

Lugõjakirä portaalin vällä andmalda jäänü lugu

 

Tulenevalt eesti keele järjest suuremast pealetungist Vana Võrumaa regioonis, on Võru Instituut koos Võrumaa Omavalitsuste Liiduga otsustanud luua Võrumaa keeleinspektsiooni, mille ametlikuks nimeks saab Vana Võromaa uma keeleammõt.  Võrumaa Keeleinspektsiooni eesmärgiks on kindlustada, et iga Vana Võrumaa regiooni inimene saaks asju ajada võru keeles ning võrukeelne teave ja teenindamine oleks kõigile tagatud. Võru Instituudi direktor Rainer Kuuba kommenteeris Võrumaa Keeleinspektsiooni vajalikkust järgnevalt: "Eesti kiil om illos külh, a meile om ta iks võõras kiil. Võõras kiil tuu hindäga üten võõra meele, a mi taha tan Võromaal iks jäiäq võrokõisis." Küsimusele, milline valdkond teeb kõige rohkem muret, vastas Rainer Kuuba järgnevalt: "Kõgõ suurõmb murõq om iks kooliharidus. Parhilla opitas võro keelen inne ütsikit ainit, a mi iinmärgis om kooliharidusõn üle minnäq taa 60:40 suhtõ pääle, tuu tähendäs, et 60% koolitunnõst olõssiq võro keelen ja 40% eesti keelen. Eesti kiilt peris ärq kaotadaq tunniplaanist ka ei saaq, selle, et riigi mõttõn elämi mi iks Eesti Vabariigin. Tuuperäst piät riigikiilt kah iks mõistma. Muido olõssiq Võromaa inemiisil välänpuul Vana Võromaa regiooni rassõ tüüd saiaq ja tuud mi ei tahaq. Konkreetsetest sammudest koolireformi osas rääkis Rainer Kuuba, et vesteldud on antud teemal ka juba Kohtla-Järve Gümnaasiumi direktori Hendrik Aguriga, kelle muljetavaldav töö Ida-Virumaal on viinud Võrumaa juhid mõttele, et Hendrik Aguri järgmiseks väljakutseks võiks ollagi mõne Võrumaa gümnaasiumi üle viimine 60:40 õppele. "Mi olõ mõtõlnu kutsuq Aguri Hendriku juhtma Parksepä keskkuuli, selle et tuu kuul kuulus viil mi ala. Võro Gümnaasium om riigikuul ja tuu pääle mi hammas ei nakkaq", ütles Rainer Kuuba. Võrumaa Omavalitsuste Liidu juhatuse liige Võru linnapea Anti Allas kommenteeris keeleinspektsiooni loomise vajadust järgmiselt: "Iks väega pall'oq kaupmeheq ei saaq tuust viil arvo, et ku nä pandvaq poodisildiq ja söögikotustõq menüüq vällä eesti kiräkeelen, sis tuu Eesti umalõ turistilõ määnestki lisahuvvi ei pakuq. Tõnõ asi olõssiq tuu, ku Põhja-Eesti inemine tulnu Võromaalõ ja nännü egäl puul inne võro kiilt. Tuu olõssigi tõsõs suurõs põhjusõs, mille külästäq Võromaad, lisas ilosalõ luudusõlõ. Mi püvvä joba parhilla peris pall'o seletüstüüd ärq tetäq ettevõtjidõ siän, a inne hää sõnaga kõiki puhul ei saaq. Tuuperäst piät Vana Võromaa umal keeleammõtil olõma ka õigus tetäq  ärrele ettekirotuisi ja trahvõ. Ei tulõq ka Eesti keeleinspektsioon ilma trahvõlda toimõ." Võrumaa keeleinspektsiooni asutajate kohaselt peaks loodav asutus tööd alustama varasügisel. 

"Mu meelest Võromaa inemise omma kuigi lämmämbä ja helgembä inemise. Kuis nä mõistva naarda! Näil om sääne esieräline heng, midägi om õhun ja inemiisin. Tiiä-i, kas tuu tulõ maast vai ei tiiä millest".Kaplinski Jaan
“Ma ei osanud kooli minnes veel lugeda ja kuna kodus rääkisime Võru murret, pidin esimesena ära õppima võõrkeele. Kui töövihikus oli koera pilt ja ma kirjutasin sinna “pini”, siis õpetaja tõmbas selle maha – valesti tehtud.” Kunnasõ Leo
"Mul ommavaq mõnõq sõbraq, kinkaga ma ei olõq elon vast üttegi kõrda riigikeelen kõnõlnu ja noidõ sõpruga om väega lihtsa kuun ilmaasju arotaq." Padari Ivar